Kremnica1

Chcete investovať usporené peniaze do pevnej komodity? Investujte do zlata!

Veľa ľudí sa v dnešnej dobe snaží vytvoriť si aspoň minimálnu finančnú rezervu pre prípad, že by prišli nejaké neočakávané výdaje. Ku spôsobom, ako nakladať s usporenými peniazmi, títo ľudia pristupujú rôzne – niektorý využívajú bankové produkty, ktoré umožňujú na vkladoch získavať úrok, iní sa snažia investovať, či už do akcií alebo hodnotných komodít či produktov. Investičné komodity a produkty ponúkajú širokú škálu špecifických predmetov a objektov – vedľa nehnuteľností, ktoré predstavujú pomerne drahú záležitosť s veľmi solídnym investičným potenciálom, existujú i drobnejšie predmety zahrnujúce špeciálne potraviny, nápoje, veci s trvalou hodnotou a v neposlednom rade investičné kovy. Investičné kovy sú relatívne obľúbeným variantom najmä kvôli trvalej hodnote, ktorú si dlhodobo udržujú.

Ako investovať do slovenského zlata

Štandardne sa investície do drahých kovov riešia niekoľkými cestami, ktoré vyžadujú predovšetkým výber vhodného investičného produktu z tejto kategórie.

Možnosti investovania do drahých kovov

Investičné kovy sú tvorené tromi hlavnými druhmi, a to:

  • zlatom
  • striebrom
  • platinou

Cena jednotlivých kovov je odlišná, najvyššej hodnoty bežne dosahuje zlato. Investičné kovy je možné zadovážiť v niekoľkých podobách, ktoré zahrnujú:

  • tehličky
  • zliatky
  • špeciálne produkty s razbou (mince, medaile apod.)

Produkcia investičných produktov z drahých kovov je obvykle štátom obmedzená, prvé dve zmienené, teda tehličky či zliatky, nie je možné zo slovenského zlata zakúpiť. V podobe tehál vlastní slovenské zlato iba NBS (Národná banka Slovenska), ktorá s ním pracuje ako s jednou zo základných komodít. Tieto tehle sú uložené v depozitári Bank of England v Londýne.

Investície do slovenského zlata

Ak chcete investovať do slovenského zlata, je možné to realizovať prostredníctvom špeciálnych mincí s vysokým obsahom tohto kovu a limitovanou razbou. Mince investičného zlata razí a predáva Mincovňa Kremnica zaisťujúca kontinuálnu emisiu. Tento subjekt prevádzkuje vlastnú predajňu, ktorá sídli v Bratislave a umožňuje nákup slovenského investičného zlata tiež pomocou internetového obchodu. Produkcia pamätných mincí má na Slovensku dlhodobú tradíciu, ich razba je vždy výnimočná v každej emisii a majú tak naviac pridanú numizmatickú hodnotu, ktorá však zlato v porovnaní so zahraničnými distribútormi nerazených produktov cenovo znevýhodňuje.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 66

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top