farmarske trhy 1678810279

Prečo začať nakupovať na farmárskych trhoch

Jedným z hlavných trendov modernej doby je zdravý životný štýl, ktorého cieľom je minimalizácia zdravotných problémov, budovanie obranyschopnosti a celkovej odolnosti vo fyziologickej i psychickej rovine. Základným pilierom zdravého životného štýlu je vhodná výživa, ktorá by mala byť pestrá a vyvážená a ideálne založená aspoň z časti na lokálnych produktoch, ktoré sú pre každého prirodzeným zdrojom živín. Najmä z tohto dôvodu si získavajú stále viac návštevníkov.

Ako fungujú farmárske trhy

S farmárskymi trhmi sa môžete stretnúť predovšetkým vo väčších mestách z časti preto, že je tam väčší dopyt, ktorý pokrýva potreby mestských ľudí, z časti kvôli tomu, že v menších mestách a na dedinách si veľa produktov môžu dopestovať obyvatelia na záhradke. Ako farmársky trh je označovaný predaj lokálnych produktov na zvolenom (a k tomu určenom) mieste a pravidelne (obvykle každý týždeň alebo každé dva týždne či raz za mesiac). Ako predajcovia sa ich zúčastňujú menší producenti alebo drobní roľníci, pre spotrebiteľa má tento druh predaja niekoľko špecifických výhod.

Výhody nakupovania na farmárskych trhoch

Suroviny i produkty ponúkané na farmárskych trhoch bývajú často lepšej kvality v porovnaní s tými, ktoré je možné zakúpiť v bežnom supermarkete. To je dané najmä malovýrobnými podmienkami, ktoré nevyžadujú nadmerné ošetrovanie chemickými prostriedkami, alebo prílišné hnojenie. Prevažnú väčšinu produktov z farmárskych trhov tvorí ovocie i zelenina, ale tiež polotovary a výroby z plodov (napríklad marmelády), med, bylinky a vajcia, mäso či pečivo, a napokon tiež kvety. Okrem vyššej kvality, ktorá v mnohých prípadoch dosahuje až na úroveň bio kvality má nakupovanie na farmárskych trhoch aj ďalšie výhody, a to predovšetkým:

  • podporu miestnych producentov, pričom máte vždy istotu, od koho výrobky pochádzajú
  • podporu ekologického hospodárstva a bezobalového nakupovania
  • rozvoj sociálneho kontaktu a komunitného života

Farmársky trh toho môže návštevníkom veľa ponúknuť a zlepšiť nielen ich zdravie po fyzickej stránke ponukou kvalitnejších potravín, ale i po psychickej zlepšením spoločenského života.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 100

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top