INVESTIČNÍ ZLATÝ SLITEK

Zlaté mince za cenu zlata iba od viedenskej mincovne

Investičné zlato je jedným z ideálnych spôsobov, ako veľmi perspektívne uložiť a zúročiť svoje financie v produkte, ktorého hodnota sa dlhodobo drží na stabilnej úrovni. Investície do drahých kovov sú relatívne výhodné a môžu byť realizované v rôznych formách, pričom ich špecifiká sú priamo určené spôsobom spracovania investičného produktu do jeho konečnej podoby – vyberať si môžete predovšetkým z certifikovaných zliatkov, tehličiek, mincí či medailí s odlišnou hodnotou najmä s ohľadom na zberateľskú hodnotu.

Ako vybrať investičný produkt v oblasti drahých kovov

Výber vhodného investičného produktu je riadený predovšetkým ponukou. Aktuálne je dopyt po drahých kovoch pomerne vysoký – to zapríčinilo niekoľko synergických faktorov, medzi ktorými dominuje najmä nedostatok zliatkov spôsobený výpadkom prevádzky švajčiarskych rafinérií (najväčšími sú Argor-Heraues, Valcambi či PAMP), ktorých produkcia tvorí približne tretinu celosvetovej produkcie drahých kovov (predovšetkým zlata a striebra). Kvôli dočasnému pozastaveniu prevádzky z dôvodu vládneho nariadenia sa tak veľmi rýchlo znížil objem zlatých a strieborných zliatkov na trhu a pokrytie dopytu ani dnes nie je úplne obnovené (najmä v oblasti investičného striebra). Žiadna česká mincovňa v súčasnej dobe investičné zlato vo forme zliatkov (tehličiek) nevyrába a ponuka sa tak obmedzuje výhradne na sekundárne produkty s pridanou hodnotou designu a zberateľského charakteru. Pamätné medaile, mince či ďalšie produkty je však možné zadovážiť i v tejto situácii za veľmi výhodnú cenu.

Investičné mince Wiener Philharmoniker z rýdzeho zlata

I navzdory skutočnosti, že zlatých zliatkov a tehličiek je na trhu nedostatok, investície do sekundárnych produktov sa ukazujú ako veľmi výhodné a veľké množstvo investorov aktuálne objavuje možnosti, ktoré ponúkajú investičné mince. Mince Wiener Philharmoniker sú razené v niekoľkých variantoch a z troch typov kovov (zlato, striebro a platina). Zlaté mince je možné kúpiť ako sadu a to dokonca za cenu nižšiu než u švajčiarskych zliatkov. I výkup mincí je realizovaný za cenu zlatého zliatku. Podľa informácií špecializovaného pražského predajcu je najväčší záujem o celé sety v originálnom balení (10 a 20 kusov) s hologramom).

Výhody investícií do zlatých mincí Wiener Philharmoniker

Okrem nízkej ceny odpovedajúcej úrovni zlatých zliatkov predstavujú hlavné výhody investícií do slávnych a veľmi obľúbených tradičných zlatých mincí viedenskej produkcie estetická a zberateľská hodnota. Základná cena rýdzeho zlata je tak obohatená o ďalšiu hodnotu, ktorá znásobuje cenu produktu. Prevedenie úspor do investičných mincí vám prinesie nezávislosť na aktuálnej politickej či ekonomickej situácii a stabilitu pre prípady zhoršenia vlastných životných podmienok. Mince Wiener Philharmoniker si môžete kúpiť za veľmi priaznivú cenu a ich hodnota bude rozhodnete v nasledujúcich rokoch stúpať.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 95

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top