mobil dum 1678810436

Čo všetko je dnes možné ovládať cez mobilný telefón

Pokrok informačných a komunikačných technológií prináša vedľa možností automatizácie na úrovni veľkých výrobných podnikov aj pokročilé riešenia pre domácnosti. V dnešnej dobe je už takmer štandardom ovládať pomocou diaľkového ovládača alebo mobilnej aplikácie systémy zaisťujúce domácu pohodu či zábavu vďaka jednoduchej konektivite do internetu vecí (IoT). K automatizácii domácnosti sa však pridávajú stále ďalšie systémy vrátane bežných spotrebičov. Čo všetko teda môžeme ovládať mobilom?

Automatizácia domácnosti

Moderné domácnosti využívajú celú škálu inteligentných riešení. Štandardizované a široko zavedené systémy zahrnujú predovšetkým nastavovanie vykurovania a celkove interiérových teplotných podmienok. Medzi prvé zariadenia, ktoré bolo možné ovládať pomocou mobilných aplikácií resp. aplikácií desktopových, patrili lokálne zdroje vykurovania a ich termostaty, ktoré v nadväznosti na základnú logiku ich fungovania museli mať integrovaný komunikačný protokol.

Štandardná elektronika ovládaná aplikáciou

Spoločne s vykurovaním sa medzi ďalšie automatizované alebo na diaľku ovládané systémy zaradilo osvetlenie a tienenie, a tiež riadenie otvárania dverí a brán. Väčšina týchto systémov, rovnako ako vykurovanie, umožňovala už pred prechodom na ovládanie prostredníctvom Bluetooth alebo wi-fi a kompatibilnej aplikácie vzdialené nastavenie rôznych funkcií. Samostatne sa potom vyvíjali technológie pre vzdialené ovládanie mobilnou aplikáciou u zábavných systémov – vedľa inteligentnej televízie, ide najmä o prehrávače a ďalšie.

Nová elektronika ovládaná mobilom

Globálny trend uplatňovania riešení internetu vecí smeruje k integrácii maximálneho možného počtu zariadení. Aktuálne sa do tejto kategórie pridali väčšie inteligentné spotrebiče, ako sú práčka a sušička, či umývačka riadu. Aby bolo možné tieto zariadenie zapojiť do IoT a ovládať pomocou mobilnej aplikácie, musia mať k tomu odpovedajúcu prípravu a predstavujú často väčšiu finančnú záťaž.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 90

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top