bezpecnostni dvere 1678810358

Nepodceňujte výber bezpečnostných dverí – na toto by ste si mali dávať pozor!

Jedným z dôležitých nástrojov ochrany majetku je výber vhodných výplní stavebných otvorov so zabezpečujúcim charakterom. V tomto ohľade sú to najmä dvere, ktoré plnia základnú ochrannú funkciu a predstavujú prvotnú prekážku obmedzujúci vstup nežiadúcich osôb do objektu. Výber vstupných dverí by sa tak nemal podceňovať a vždy by ste mali vyberať dvere bezpečnostné s vysokou triedou zabezpečenia. Je síce rozdiel v tom, či ide o vstupné dvere do domu, či bytu, ten však spočíva skôr v riešení povrchového ošetrenia.

Kľúčové aspekty výberu zabezpečovacích dverí

Primárne vlastnosti, ktoré by mali byť pri výbere bezpečnostných dverí zohľadňované, zahrnujú predovšetkým odolnosť a špecifickú mieru zabezpečenia, ktorú im sprostredkujú bezpečnostné prvky. Ak odhliadneme od rozmerových špecifikácií stavebného otvoru pre osadenie dverí, ktoré určia ich vlastnú veľkosť, prvou sledovanou charakteristikou by mala byť trieda zabezpečenia (minimálne trieda 3 podľa tuzemskej štandardizácie) a certifikácia produktu. Veľmi dobré je zamerať sa na výrobcov modelov, z ktorých vyberáte – vždy je istejšie voliť miestneho výrobcu, prípadne distribútora, s ktorým bude možné riešiť nedostatky, servis, či reklamáciu.

Hlavné kritéria výberu

Ak má vybraný model bezpečnostných dverí vhodnú certifikáciu i odpovedajúcu triedu zabezpečenia, je vhodné sa ďalej orientovať najmä na typ konštrukcie určujúci celkovú stabilitu a odolnosť produktu (vhodné je vyberať modely s oceľovou konštrukciou, ktoré sú nasledovne opatrené dekoratívnym povrchom). Nežiadúcemu vniknutiu do objektu potom zabránia i dodatočné zabezpečovacie prvky – vedľa klasického zámku najmä bočné a čapy minimalizujúce riziko vysadenia dverí z pántov. U dverí určených pre osadenie priamo do obvodovej konštrukcie objektu je vhodné riešiť tiež zvýšenú tepelnú izoláciu (do určitej miery by toto kritérium mali splňovať i dvere od bytu) a samozrejme izoláciu zvukovú.

Vedľajšie kritéria výberu

Až v nadväznosti na voľbu technických parametrov dverí by ste mali zvažovať kritéria vzhľadové. V tomto smere je potom vhodné riešiť vlastný dizajn a dekor z exteriérovej i interiérovej strany. DO tejto kategórie napokon spadá i cena dverí, ktorá môže byť pri vyššej miere zabezpečenia samozrejme vyššia.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 100

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top