fotovoltaika 1592318424

Tesla stráca prvú priečku na trhu so solárnou krytinou

Získavanie solárnej energie zo súkromných zdrojov je vždy príjemný spôsob, ako znížiť celkovú finančnú náročnosť prevádzky domácnosti. Vedľa fotovoltaických článkov sa v posledných rokoch niekoľko spoločností zaoberalo myšlienkou kombinácie bežnej strešnej krytiny a solárnej technológie, z ktorej by mal vzísť nový hybridný produkt plniaci funkciu ochrannej tašky i generátora elektrickej energie. Jednou z týchto spoločností je aj Tesla, slávny počin Elona Muska vyrábajúci elektromobily a ďalšie technologicky pokročilé produkty.

Od elektromobilov k solárnym taškám

Keď v roku 2016 oznámila Tesla zámer predávať fotovoltaické strešné tašky, bola z toho verejnosť trochu zmätená a prekvapená, najmä preto, že sú tieto dve technológie oblastne pomerne ďaleko od seba. Skutočnosť, ktorá viedla spoločnosť Tesla k tomuto kroku, bolo odkúpenie spoločnosti SolarCity (pôvodne vlastnenej Muskovými bratancami). Implementáciou originálnej technológie a pomocou ďalších úprav bola v roku 2017 predstavená prvá generácia Solar Roof Tiles určená primárne pre strechy obchodných domov spoločnosti Wallmart. Kvôli technickým problémom, ktoré sa prejavili predovšetkým na tejto veľkej zákazke bol nutný ďalší veľmi dôkladný vývoj implementujúci nové technológie a bezpečnostné prvky.

Tretia generácia s veľkými výhodami

Posledný typ, ktorý bol predstavený koncom roku 2019, teda Solar Roof V3 je aktuálne veľmi žiadaným produktom. Tašky sú vyrobené z pevného tmavého skla a kompatibilné s batériou Powerwall, ktorá ukladá nadbytočnú energiu pre neskoršie využitie napríklad v prípade výpadku. Systémy tejto verzie sú koncipované ako variabilné, tašky je možné zadovážiť v solárnom i nesolárnom prevedení, takže celkový výkon strechy je možné si stanoviť podľa využívanej plochy samostatne. Predajná cena tretej generácie sa vďaka vyriešení problémov masovej výroby a zjednodušení postupov znížila až o 40 % (v porovnaní s prvou generáciou). Realizácia strechy trvá približne 2 týždne, ale predpokladá sa ďalšia redukcia v tejto oblasti.

Výrobcovia solárnej strešnej krytiny

Hoci bola Tesla prakticky prvým subjektom, ktorý prišiel s produktom solárnych strešných tašiek, v súčasnej dobe nie je ich predným dodávateľom, a to jednak kvôli problémom a náročnému vývoju, jednak kvôli nutnosti jeho pozastavenia spôsobenej prioritizáciou iných projektov.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 100

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top