auto 1597055918

Limity, s ktorými je neradno zahrávať si

Spaľovanie pohonných hmôt je neoddeliteľne spojené so vznikom sprievodných látok známych ako emisie. Tieto látky majú väčšinou negatívny vplyv na životné prostredie a človeka samotného. Najväčším producentom emisií sú v dnešnej dobe automobily, lietadlá či lode, jednoducho stroje poháňané benzínom či naftou. Pri snahe znížiť produkciu týchto látok nariaďujú smernice isté limity, ktoré motory nesmú prekročiť.

Emisné limity

Pri každej emisnej kontrole vám technici kontrolujú množstvo emisií, ktoré motor na voľnobehu tvorí. Pokiaľ množstvo emisií prekračuje emisné limity, vaše vozidlo emisnou kontrolou neprejde a vy musíte následne zabezpečiť, aby ďalším pokusom prešlo. Obvykle ide o problém v katalyzátore, no dôvodov môže byť omnoho viac. Emisné limity sú hodnoty stanovené výrobcom vášho auta, resp. motora, ktorý je osadený vo vašom aute. Tieto limity by mali byť v súlade so zákonnými nariadeniami vyšších miest. Pri niektorých motoroch sa však stane, že výrobca limity neurčil. V takom prípade sa mechanici riadia hodnotami ustanovenými podľa veku auta. Tieto hodnoty sa líšia pri každom motore v závislosti na jeho objeme alebo na tom, či sa jedná o benzínový či naftový motor. Emisné limity sa týkajú predovšetkým koncentrácie oxidu uhoľnatého a nespálených uhľovodíkov vo výfukových plynoch.

Limity a automobilky

Emisné limity, ktoré musia v dnešnej dobe motory spĺňať sú neustále prísnejšie a dávajú automobilkám poriadne zabrať. Aktuálne sa predaje nových automobilov prepadávajú kvôli pandémii a keď sa k tomu pridajú ešte aj prísne ekologické nariadenia, stávajú sa stratovými aj veľmi úspešné továrne. V prípade, že výrobca emisné limity pri výrobe motora prekročí, môže mu byť udelená veľmi vysoká pokuta.

Naše životné prostredie si jednoducho musíme chrániť bez ohľadu na to, či sa nám to hodí alebo nie. Ak emisné limity nebudú automobilky a motory dodržiavať, nečaká nás práve najsvetlejšia budúcnosť.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 90

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top