Pompeje 1685008713

Pompeje ako svedectvo začiatku prvého tisícročia nášho letopočtu

Neuveriteľnú tragédiu, ktorá sa stala v prvom storočí nášho letopočtu v mestečku Pompeje na úpätí Vezuvu, druhej najvyššej činnej sopky v Európe, pozná asi každý. Málokto si však uvedomuje, akú dôležitú úlohu hrajú archeologické vykopávky realizované v tejto oblasti v objavovaní našej minulosti. Vďaka dobre zachovaným a zakonzervovaným pozostatkom je možné usudzovať na veľké množstvo faktov týkajúcich sa života v starovekom Ríme. Tu je niekoľko zaujímavostí.

Tragédia v Pompejach a jej význam v archeológii

Rímske prístavne mesto na úpätí sopky sa v dobe jej erupcie v prvom storočí nášho letopočtu utešene rozvíjalo, disponovalo prepracovanou architektúrou typickou pre svoju dobu a technologickými prvkami rozšírenými v danej oblasti. Erupcia sopky bola pomerne nečakaná, pretože vulkán bol dlhodobo nečinný a jeho svahy boli využívané k poľnohospodárstvu vďaka zemine bohatej na minerály.

Čo sa stalo v Pompejach

Mohutná erupcia mala ničivé následky a spôsobila nielen skazu mesta ale i priľahlých oblastí, Pompeje však boli v bezprostrednej blízkosti a okrem popolčeka a toxických plynov ich zasiahli i vyvrhnuté kamene. V oblasti bolo okolo dvoch tisíc obetí – išlo o ľudí, ktorým sa nepodarilo utiecť (v meste žil viac ako päťnásobok obyvateľov) a oblasť bola pokrytá vrstvou vulkanických látok o mohutnosti i niekoľko metrov.

Poznatky modernej archeológie

K odhaleniu Pompejí došlo už koncom 18. storočia, kedy v oblasti začali archeologické vykopávky, ktoré pokračujú až do súčasnosti. Odkrývaním jednotlivých vrstiev nánosov vedci začali zisťovať, že narazili na neuveriteľný zdroj informácií o starovekom Ríme jednak preto, že väčšina obetí bola pri erupcii zakonzervovaná pri bežných činnostiach, jednak kvôli zachovaniu kompletnej architektúry a výzdoby vrátanie malieb a nápisov na budovách.

Zaujímavosti o nálezoch v Pompejach

Veľkú časť poznatkov získali vedci skúmaním obetí. Tie síce nezostali zachované, ale vytvorili veľmi presné otlačky vo vulkanickom materiáli. Z otlačkov boli vyrobené maltovinové odliatky s veľmi dobrými detailmi. Jedným z poznatkov, ktoré boli takto získané, bola skutočnosť, že obyvatelia Pompejí mali dokonalý chrup, čo je pripisované stravovacím návykom, ale i vysokému obsahu flóru v zemine na svahoch sopky. Pompeje sú jednou zo svetových pamiatok zapísaných na zoznamu UNESCO.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 100

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top