investice 1646753108

Vyplatí sa investícia do cenných papierov?

Už z krátkeho zamyslenia nad v titule textu položenou otázkou musí nutne vyplynúť, že odpoveď nemôže byť jednoznačná. Bude totiž vždy závislá od toho, do akých cenných papierov vaše peniaze investujete. S premyslenosťou investície sa pochopiteľne dvíha aj pravdepodobnosť, že sa oplatí.

Prednosti investície do cenných papierov

Zakaždým je nutné pamätať na to, že každá investícia má svoje prednosti aj nevýhody. Cenné papiere nie sú výnimkou. Najväčšou prednosťou je bezpochyby možnosť zarobiť značné množstvo peňazí, táto nádej je ale vykúpená väčším rizikom spojeným s prípadnými stratami. K ďalším prednostiam patrí skutočnosť, že cenné papiere disponujú vysokou mierou likvidity. Je tiež možné ich celkom rýchlo predať a získať zárobok za krátku dobu. Nutné je spomenúť aj skutočnosť, že pokiaľ sú cenné papiere predané po viac ako šiestich mesiacoch, nepodlieha výnos zdanenia. Riadenie investičného portfólia je potom úplne vo vašej réžii.

Pri výpočte výnosu je nutné zvážiť množstvo faktorov

Dôležitá je aj na prvý pohľad primitívna otázka, ako poznáte, že sa vám investícia vyplatila? Cena predaných akcií musí byť samozrejme vyššia, než ste zaplatili. Súčasne by však mali byť od výnosu odpočítané poplatky. V dlhodobom časovom horizonte musí byť braná do úvahy aj inflácia, ktorou sa chápe pokles kúpnej hodnoty peňazí v priebehu času. Veľmi riskantnou záležitosťou je potom pôžička na nákup cenných papierov, kedy existuje nebezpečenstvo, že ich vnosy budú nižšie ako úroky z pôžičky.

Poradu s odborníkmi je možné len odporučiť

Investície do cenných papierov sa vyplatia len vtedy, ak investor pravidelne sleduje trh a získavaniu informácií venuje svoj čas. V každom prípade sa oplatí aj konzultácia s odborníkmi, ktorí poradia s výberom trhu aj s investičnou stratégiou. Tá by sa mala orientovať hlavne podľa sumy, ktorú máte na investíciu vyhradenú, a miery vami akceptovaného rizika.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 90

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top