doprava 1606405873

Dopravná situácia na Slovensku – ako sa dostať k aktuálnym informáciám

Znalosť dopravných pomerov a aktuálnej situácie na celej infraštruktúre cestnej premávky je dôležitá najmä pre vodičov, ktorý sa chystajú alebo už smerujú vo svojom vozidle k vybranému cieľu. Dopravnú situáciu na rôznych úsekov premávky (diaľnice, cesty vyšších a nižších tried, alebo v meste) je možné sledovať prostredníctvom rozličných kanálov, najčastejšie sa však vodiči uchyľujú k správam v rádiu alebo k online aktualizovaným mapám, ktoré automaticky hodnotia zaťaženie infraštruktúry prostredníctvom pripojených mobilných zariadení s GPS. Možností je tak hneď niekoľko a ponúkajú veľké výhody najmä ak potrebujete pri šoférovaní ušetriť čas, či sa vyhnúť rizikovým situáciám.

Nástroje pre sledovanie dopravnej situácie na Slovensku

Informácie o zjazdnosti konkrétnych komunikácií sa členia do dvoch základných skupín, a to na:

  • informácie o dopravných obmedzeniach daných výstavbou, rekonštrukciou a renováciou
  • informácie o aktuálnej hustote premávky, zápchach a zdržaní

Pre obe tieto oblasti existujú samostatné portály umožňujúce získať všetky potrebné dáta s ohľadom na trvanie obmedzení či dôvody zdržania.

Informačné portály  – plánované obmedzenia

Ak je na komunikácii plánovaná stavebná uzávera, býva vozovka prejazdná buď čiastočne alebo vôbec, a v takom prípade je nutné využiť obchádzky. Všetky tieto podrobné informácie je možné získať z webov príslušných inštitúcií -vedľa ministerstva vnútra, pod rezort ktorého patrí i doprava a na ktorom nájdete vždy aktualizované súhrnné správy o obmedzeniach v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky, je možné využiť tiež webovú stránku Národnej diaľničnej spoločnosti alebo Slovenskej správy ciest s prehľadnou mapkou aktuálnej zjazdností a prác na cestách.

Informácie o aktuálnej hustote a obmedzeniach

Ak potrebujte zistiť aká je skutočná situácia na vybranej vozovke, je dobré sa informovať na portáloch, ktoré sa zaoberajú sledovaním hustoty premávky. Tieto dáta je možné získať v sekciách webových stránok denníkov alebo rádií, ktoré využívajú tiež ďalších komunikačných kanálov k ich zdieľaní, alebo sa pozrite na stránky Centra dopravných informácií, kde sa novinky aktualizujú vo veľmi krátkych intervaloch. Pre dopravu vo veľkých mestách môžete využívať konkrétne stránky s dopravnou situáciou (napríklad Bratislava má samostatný informačný portál), alebo kontinuálne obnovovanú GPS navigáciu či aplikáciu WAZE vo vašom mobilnom zariadení.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 90

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top