kontaktni cocky 1693054726

Chystáte sa prejsť z okuliarov na kontaktné šošovky? Toto by ste mali vedieť!

Krátkozrakosťou trpí veľký podiel predovšetkým dospelej populácia a s pribúdajúcimi rokmi je ich podiel stále väčší. Nosenie okuliarov nemusí byť vždy príjemné alebo možné, preto veľa ľudí uvažuje aspoň o čiastočnom nosení kontaktných šošoviek. Ich využitie je veľmi praktické, prinášajú so sebou však i niekoľko nevýhod, ktoré by vás mohli v ich nosení odradiť. Čo teda v prípade, že uvažujete nad zadovážením kontaktných šošoviek, zvážiť?

Ako fungujú kontaktné šošovky

Kontaktné šošovky sú založené na rovnakom princípe ako okuliare, sú však vyrobené z flexibilného materiálu a nasadzujú sa priamo na očnú buľvu cez dúhovku. Šošovka sa musí udržiavať v predpísanom stave, uchovávať v roztoku a správne nasadiť, aby plnila svoju funkciu, teda menila ohnisko videnia. Pre svojich používateľov prinášajú kontaktné šošovky celú škálu výhod, vyžadujú však správnu starostlivosť a používanie.

Výhody kontaktných šošoviek

Vďaka flexibilnému charakteru umožňujú kontaktné šošovky dosiahnuť ostrého pohľadu do celého zorného poľa (okuliare zlepšujú videnie iba v jeho určitej časti a veľmi obmedzujú periférne videnie). Priamy kontakt s okom naviac výrazne znižuje problémy súvisiace s používaním okuliarov, ako je špinenie, mlženie záchyt dažďa. Cez šošovky môžete naviac pohodlne nosiť okuliare slnečné. Práve vďaka tomu sú veľmi výhodné na športovanie.

Nevýhody kontaktných šošoviek

Praktickosť šošoviek je však vykúpená ich nevýhodami, medzi ktoré patrí vedľa ceny najmä údržba. Ak si zadovážite okuliare, predstavujú jednorazovú investíciu, ktorej cena sa zvyšuje v prípade, že je nutné meniť sklá, avšak veľmi sporadicky. Životnosť kontaktných šošoviek je oveľa nižšia a musia sa pravidelne meniť a doplňovať. Okrem ceny tak musíte vždy myslieť na to, aby ste ich používali v udanom intervale a s vhodnými pomôckami. Samotné používanie tak môže byť pre niektorých náročné kvôli hygienických požiadavkám a nutnosti nájsť si vyhovujúci a pohodlný postup vkladania a vyberania z oka.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 100

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top