tesla 1670581738

V ktorých krajinách sa darí elektromobilom?

Prístup k využívaniu environmentálne prívetivých technológií závisí nielen na jednotlivcoch, ale tiež na celkovej politike krajiny a jej aktuálnej vláde. V niektorých štátoch sú podporované aktivity, ktoré prinášajú výrazný zisk, v iných je zasa hlavným cieľom minimalizácia dopadu na životné prostredie. Aj keď v súčasnosti existuje niekoľko medzinárodných dohôd, na základe ktorých je znižovanie uhlíkovej stopy a zavádzanie technológií pre obmedzovanie vypúšťania výfukových plynov, nie každá krajina rovnakým spôsobom podporuje potrebné chovanie obyvateľstva pomocou dotácií či budovania infraštruktúry.

Nerovnomerný rast používania eletromobilov vo svete

Používanie elektrických automobilov má v posledných rokoch zvyšujúcu sa tendenciu, ich počet však napriek ich výhodám nestúpa v jednotlivých krajinách rovnomerne. Dôvodom sú práve podmienky používania, ktoré zahrnujú ich dostupnosť, prevádzku a možnosť dobíjania. Na používanie elektromobilov musí byť krajina primárne pripravená vhodnou infraštruktúrou, tzn. mať dostatočná počet dobíjacích staníc vhodne rozmiestnených po celom území v ideálnej vzdialenosti s ohľadom na výdrž batérie. Ak nie je v krajine dostatočná infraštruktúra, je vhodné využívať tzv. hybridné automobily s prídavnou nádržou pre prípady väčšej vzdialenosti dobíjacích staníc.

Podpora nákupu elektromobilov

Okrem infraštruktúry môže byť regionálna podpora prechodu na hybridné a elektricky poháňané automobily riešená dotáciou, ktorá pomáha preklenúť náročnosť vstupnej investície. Elektromobily sú vždy finančne náročnejším dopravným prostriedkom práve kvôli cene zadováženia, ich následná prevádzka už výrazne neprevyšuje bežné hodnoty.

Ktoré štáty vedú v elektromobilite

V Európe i ďalších krajinách bolo zavádzanie elektromobilov zo strany štátu rôznym spôsobom a intenzitou podporované, preto sa počty používaných kusov v prepočte na počet obyvateľov výrazne líšia. V tomto závode jednoznačne vedie Nórsko, kde je elektromobilita dlhodobo uprednostňovaná (podiel elektromobilov dosahuje až 81 % na celkovom počtu používaných vozov). Oveľa menšie počty potom vykazujú ďalšie krajiny v poradí, a to Island (35 %), Švédsko (20 %) či Holandsko (11 %). Z mimoeurópskych štátov sú na tom najlepšie Spojené štáty s približne 6 % a Čína (3 %).


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 90

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top