pilates 1634127810

Aerobik alebo Pilates? Aké cvičenie je pre vás vhodné?

Pravidelné cvičenie je jednou z dôležitých súčastí zdravého životného štýlu, ktoré podporuje správne odbúravanie tukov a napomáha tak celkové dobrej kondícii. Tá je prevenciou celej škály chorôb. Výber vhodného typu cvičenia závisí na niekoľkých faktoroch, ktoré zahrnujú nielen konkrétny cieľ cvičenia – teda posilnenie svalstva či vytvarovanie postavy či odbúranie bolesti zapríčinenej akútnou alebo dlhodobou záťažou, ale i časovú dotáciu, ktorú je človek schopný alebo ochotný cvičeniu venovať, či možnosti zaistenia potrebného náčinia a vybavenia. Cvičenie je potom možné realizovať individuálne v závislosti na jeho type. V súčasnej dobe sú najmä v oblasti kondičného cvičenia vedľa klasických činností, ako sú beh či chôdza, alebo tréning na trenažéroch simulujúcich outdoorové šport, veľmi obľúbené špeciálne druhy cvičení, ktoré smerujú ku komplexnému posilneniu svalovej hmoty. K týmto patrí i aerobik alebo metóda Pilates – viete, ako na telo pôsobia?

Prečo cvičiť aerobik

Aerobik je intenzívne cvičenie, ktoré je obvykle realizované pri hudbe. Vyznačuje sa výraznou dynamikou a jeho cieľom je dosiahnuť postupné zlepšovanie kondície a nárast svalovej hmoty kombináciou prvkov behu, výskokov či gymnastiky, tanca apod. Vďaka tomuto cvičeniu sa rozvíja vytrvalosť organizmu a je podporovaný kardiovaskulárny systém a dýchacia sústava, je teda výhodné i s ohľadom na budovanie imunity. Pravidelným cvičením aerobiku dosiahnete veľmi rýchlo dobrých výsledkov, čo sa týka tvarovania postavy i celkovej kondície, kvôli veľkým nárokom na namáhanie pohybového aparátu a najmä kĺbov nie je však vhodný pre každého, je ale možné sa venovať jeho menej zaťažujúcim odvodeným variantom – v poslednej dobe sa dostáva do popredia predovšetkým vodný aerobik.

Výhody metódy Pilates

Na rozdiel od aerobiku je metóda Pilates oveľa menej dynamická a predstavuje sústavu cvičení, ktoré smerujú k dosiahnutiu výraznej pružnosti svalovej hmoty po celom tele a celkovému zvýšenou hybnosti jednotlivých častí tela. Tento typ cvičenia využíva rôzne náčinie a pomôcky – podložky, kruhy, lopty. Výhodou metódy Pilates je jej vhodnosť prakticky pre každého, výsledky pravidelného cvičenia sa však dostavujú postupne.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 90

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top