Cernobyl 1670581615

Černobyľská oblasť kedysi a dnes – ako sa zmenilo miesto havárie?

Havária 4. bloku černobyľskej elektrárne je jednou z dôležitých udalostí osemdesiatych rokov minulého storočia, ktorá sa citeľne dotkla nielen obyvateľov vtedajšieho Sovietskeho zväzu v ukrajinskom regióne, ale vlastne celej Európy i sveta. Využitie energie pre výrobu elektriny pre verejnosť je vďaka tomuto incidentu stále považované za výrazne rizikové, a to napriek tomu, že havária bola spôsobená niekoľkými na seba nadväzujúcimi chybami, ktoré však zapríčinili katastrofálne následky. A ako to v oblasti vyzerá dnes?

Černobyľská havária a jej dôsledky

K havárii elektrárne došlo v 26. apríla 1986 v ranných hodinách a spôsobila ju porucha na 4. bloku. V dôsledku pochybení pri realizovanom teste došlo k výbuchu a roztavení reaktoru s fatálnymi následkami, ktoré spôsobili nielen kontamináciu celej oblasti elektrárne, ale aj priľahlého mestečka Pripiať vybudovaného pre potreby zamestnancov elektrárne. Niekoľko pracovníkov zomrelo priamo pri havárii, veľké množstvo v nasledujúcich mesiacoch a rokoch postupne na následky choroby z ožiarenia. Celá oblasť sa dodnes vyznačuje relatívne vysokými hodnotami rádioaktivity, najmä lokalita elektrárne.

Záchranné operácie a zaistenie bezpečnosti

V hodinách bezprostredne po havárii a v nasledujúcich dňoch či týždňoch sa celá oblasť zaisťovala štandardizovanými operáciami vrátane evakuácie obyvateľstva a uzatvorenia oblasti o potrebnej rozlohe. Roztavený reaktor bol uzatvorený do oceľobetónového sarkofágu, ktorý mal zaistiť, že prebiehajúce jadrové reakcie zostanú nebudú rizikové (budovanie trvalo niekoľko mesiacov a bolo realizované ešte v roku 1986). Aj keď bola oblasť prakticky vyľudnená, elektráreň v prevádzkovaných 3 blokoch i naďalej elektrickú energiu vyrábala.

Černobyľská oblasť dnes

V tomto roku od havárie uplynulo 36 rokov a priamo zasiahnuté oblasti elektrárne zostávajú naďalej kontaminované, je do nich však možné v ochrannom obleku na krátku dobu vstúpiť. Prevádzkované bloky boli postupne zastavené v 90. rokoch (posledný v roku 2000). Pripiať je dnes skanzenom socialistického prototypového mestečka, v ktorom chátrajú veľmi dobre zachované artefakty a je čiastočne sprístupnené verejnosti (jeho kontaminácia je však stále prítomná). V rokoch 2018-2019 bol vyrobený nový kryt existujúceho sarkofágu, ktorý má plniť rovnakú funkciu a predĺžiť jeho celkovú životnosť.

Nová elektráreň a vojna

V lokalite černobyľskej elektrárne bola 2018 vybudovaná rozsiahla solárna elektráreň, ktorá využila výhody možnosti napojenia na existujúcu rozvodnú infraštruktúru. To je tiež dôvod, prečo sa v priestoroch pohybovali stáli pracovníci i v čase príchodu ruských vojsk vo februári 2022. Na konci marca vojaci elektráreň opustili a jej prevádzka naďalej pokračuje.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 90

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top