penize 1659436751

Aké chyby sa najčastejšie vyskytujú v daňovom priznaní?

K príprave daňového priznania fyzických alebo právnických osôb pristupuje veľa ľudí každoročne samostatne najmä v prípade, že sa nachádzajú v situácii, kedy je treba vedľa zdanenia príjmu z hlavného pracovného pomeru zohľadniť naviac príjmy z ďalšieho zamestnania, z prenájmu apod., či dodatočne uplatniť daňové bonusy. Daňové priznanie sa v riadnom termíne podáva vždy do 31. marca roka nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, prípadne je možné túto lehotu predĺžiť prostredníctvom oznámenia podaného správcovi dane do daného termínu, a to až o tri mesiace. Ak si daňové priznanie vyplňuje daňovník sám, je dôležité vyvarovať sa častým chybám, ku ktorým dochádza najmä pri vyplňovaní tlačiva ručne. Na čo si teda dávať pozor?

Formálne chyby pri vyplňovaní daňového priznania

Veľmi časté chyby, ktoré je nutné dodatočne opravovať, sa vzťahujú na formálne aspekty podávania daňového priznania. Ide o chyby, ktoré vznikajú obvykle z nepozornosti alebo z nedokonalej orientácie v tlačivách. I za formálne chyby ale hrozí daňovníkovi pokuta, preto je dobré všetky formálne chyby pred odovzdaním skontrolovať a opraviť. Pri elektronickom podaní daňového priznania na niektoré formálne chyby upozorňuje sám systém, i ten je však na niektoré chyby krátky. Tu sú tie často sa opakujúce pri vyplňovaní ručne:

 • chýbajúce osobné údaje, prípadne rodného čísla alebo DIČ na každej strane daňového priznania
 • chýbajúci kód ekonomickej činnosti (SK NACE)
 • chýbajúce uvedenie zdaňovacieho obdobia
 • chýbajúci podpis (vyplňuje sa na viacerých miestach)
 • chýbajúce vyznačenie typu daňového priznania či spôsobu uplatnenia výdavkov

Uvedené chyby často nebývajú vysoko sankcionované, pretože nemajú závažný vplyv na konečnú výšku dane.

Vecné chyby v daňovom priznaní

Závažnejší problém nastáva, ak je v daňovom priznaní vecná chyba, ktorá mení požiadavky na platbu dane či odvodov. Medzi vecnými chybami sa najčastejšie objavujú:

 • použitie tlačiva z iného roku (nereflektuje zmeny v daňovom zákone)
 • tlačivo je podpísané inou (neoprávnenou) osobou
 • priznanie neobsahuje všetky prílohy potrebné k doloženiu daňovej zľavy alebo bonusu
 • niekoľkonásobné odoslanie (týka sa najmä elektronického podania), problém je predovšetkým v prípade, že sa verzie od seba odlišujú a sú všetky odovzdané ako riadne
 • chýbajúca platba dane alebo platba poukázaná na účet s iným prečíslim špecifikujúcim druh dane
 • chybné uplatnenie daňového bonusu (vždy ho môže uplatňovať iba jeden rodič)
 • nesprávne vyplnenie zaplateného poistenia (sociálneho a zdravotného)
 • nesprávne vyplnené príjmy, nezdaniteľné čistky, daňové odpisy apod., tzn. čiastky, ktoré majú priamy vplyv na výpočet dane

Ak daňové priznanie obsahuje vecné chyby, je vyššia pravdepodobnosť, že daňovníkovi bude vymeraná sankcia. Pri zložitejších kombináciách príjmov je preto lepšia sa vždy obracať na daňového poradcu, či už v rámci konzultácií, alebo mu podanie daňového priznania kompletne prenechať.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 90

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top